Materiał Partnera

Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Doskonalenie zawodowe nauczycieli

Zawód nauczyciela to profesja wymagająca systematycznego odświeżania i uzupełniania wiedzy pozwalającej na rozwiązywanie codziennych problemów dydaktyczno-wychowawczych. Doskonalenie wpisane jest w tę pracę, dlatego nauczycielom oferuje się tak wiele kursów specjalistycznych.

Kwalifikacje powyżej standardu

Doskonalenie nauczyciela może przyjmować dwie formy. Jedną z nich jest korzystanie z oferty tradycyjnych, ogólnospołecznych uczelni, oferujących możliwość skończenia studiów podyplomowych lub uzyskania drugiego fakultetu w wybranym przez siebie kierunku. Druga forma doskonalenia to kursy tematyczne z dziedziny ogólnopedagogicznej, psychologicznej lub w tematyce pokrewnej specjalizacji danego nauczyciela. Znaczenie tych pierwszych jest większe, ponieważ pozwala na uzyskanie dodatkowych kwalifikacji i zwiększa szansę na zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin. Wiele zależy od specjalizacji nauczyciela oraz placówki, w jakiej pracuje. Jednak specjaliści od fizyki czy chemii prowadzący lekcje w kilku klasach tygodniowo nie zawsze mają szansę na wypracowanie przypisanych do etatu godzin. Rozwiązaniem dla takich osób jest rozszerzenie swoich umiejętności na przykład studiami podyplomowymi z informatyki, języka obcego czy innego pokrewnego przedmiotu. Takie kwalifikacje przydają się też w procesie awansu zawodowego.

Wiedza przydatna w praktyce

Specjalistyczne ośrodki zajmujące się przygotowywaniem i prowadzeniem szkoleń dla pracowników oświaty, do których zalicza się też kaliski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, oferują dziesiątki różnych szkoleń, które nie tylko pomagają w zdobywaniu nowych pomysłów na prowadzenie zajęć, ale też uczą rozwiązywać często bardzo trudne problemy. Niektóre obszary psychologii i pedagogiki poświęcone są specjalnym sytuacjom i problemom, z jakimi przeciętny nauczyciel może spotkać się w swojej klasie. Pomimo prowadzenia standardowych zajęć, powinien on mieć przynajmniej podstawową wiedzę, jak postępować z uczniem dyslektycznym, rozpoznać ADHD czy autyzm i gdzie skierować dziecko z takim problemem. Na kursach specjalistycznych nauczyciele mają okazję przećwiczyć rozwiązywanie konfliktów, radzenie sobie z uczniem agresywnym czy konstruktywną rozmowę z trudnymi rodzicami. Tego typu szkolenia to nie tylko odhaczanie na liście kolejnych pozycji z doskonalenia zawodowego, ale także pomoc w zrozumieniu niuansów zawodu i wiedza, która pozwala czuć się pewniej w klasie i na szkolnym korytarzu.

Trochę więcej o zarządzaniu

Kursy doskonalące dla pracowników oświaty to również porcja wiedzy z dziedziny zarządzania, skierowana głównie do dyrektorów, wicedyrektorów oraz pracowników pełniących funkcje doradców metodycznych czy udzielających się w nadzorze pedagogicznym. Przepisy oświatowe systematycznie ulegają nowelizacjom, a ich doskonała znajomość pozwala na poprawne prowadzenie placówki, stawianie konkretnych wymagań kadrze nauczycielskiej i odpowiednie rozliczanie z zadań. Wiedza to podstawa do uzyskania korzystnych opinii po kontrolach, jakim każdego roku poddawane są wszystkie szkoły. Na kursach można dowiedzieć się, jakie zadania trzeba spełnić w konkursie na dyrektora szkoły, jak analizować wyniki egzaminów uczniowskich, jak prowadzić nauczyciela starającego się o awans zawodowy czy też jak przeprowadzić mediacje.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz