Materiał Partnera

Dobry harcerz poradzi sobie wszędzie, zwłaszcza jeśli ma świetny harcerski sprzęt

Dobry harcerz poradzi sobie wszędzie, zwłaszcza jeśli ma świetny harcerski sprzęt

Większości ludzi harcerstwo kojarzy się z mundurkami, zabawami w lesie i piosenkami śpiewanymi przy ognisku. Warto wiedzieć, że harcerstwo to znakomity sposób wychowania dzielnego młodego człowieka.

Jak to się zaczęło?

Skauting to ruch społeczny i pedagogiczny, który przejawia się w wielu organizacjach młodzieżowych na całym świecie. Ruch został zapoczątkowany na przełomie XIX i XX w., w Anglii przez Roberta Baden-Powella oraz przez Ernesta Thompsona Setona w USA. Skauting określany jest jako dobrowolny, apolityczny ruch wychowawczy dla młodzieży, nie ma w nim miejsca na żadne przejawy dyskryminacji. Skauting opiera się o trzy główne zasady: „obowiązek wobec Boga", „obowiązek wobec bliźnich" i „obowiązek wobec samego siebie".

Na początku skauting miał dotyczyć tylko chłopców w wieku od 11 do 15 roku życia, którzy organizowani byli w zastępy, patrole i drużyny. Za cel stawiano wyrobienie cnót obywatelskich, doskonałe zachowanie i osiągnięcie wysokiej sprawności w różnych zajęciach na łonie natury (obozowanie, pływanie, żeglarstwo, wycieczki krajoznawcze). Za prekursora polskiej odmiany skautingu – harcerstwa – uważa się Andrzeja Małkowskiego.

Czy warto być harcerzem?

Zdecydowanie tak! Tu dziecko znajdzie przyjaciół i rozpocznie „szkołę życia”. Pojedzie na biwaki i obozy, będzie uczyć się, jak rozpalić ognisko, rozbić namiot i orientować się w terenie. Nauczy się być samodzielnym i zaradnym, czyli – da sobie wszędzie radę! Poniesie odpowiedzialność za powierzone zadania, będzie wyciągać wnioski z popełnionych błędów, doświadczy wsparcia starszych kolegów. Może zdobywać pomocne w codziennym życiu sprawności, takie jak np. kucharz, goniec, kwatermistrz, finansista, wędrowiec i wiele innych.

Harcerze często rekrutują w szkołach i ma to miejsce zazwyczaj na początku roku szkolnego. Jeśli nie ma drużyny w szkole, można skontaktować się ze strukturami harcerskimi na poziomie powiatu czy województwa. Dwie główne organizacje harcerskie w Polsce to obecnie Związek Harcerstwa Polskiego oraz Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. Warto wiedzieć, że Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej opiera swoją działalność o wartości chrześcijańskie. Jest także otwarty dla wszystkich osób poszukujących wiary, ale wszyscy instruktorzy z założenia są chrześcijanami.

Podział wiekowy w harcerstwie:

  • Zuchy – to dzieci z klasy 1-3 szkoły podstawowej
  • Harcerze – chodzą do klas 4-6 szkoły podstawowej
  • Harcerze starsi – obecne gimnazjum
  • Wędrownicy – młodzież w wieku licealnym

Podstawowy wydatek, jaki czeka każdego rodzica dziecka, które chce się zapisać do harcerstwa, to zakup munduru. Army Shop to sklep, który ma szeroką ofertę zarówno sprzętu harcerskiego, jak i różnych wojskowych akcesoriów. Firma zaprasza do wizyty harcerzy, członków organizacji paramilitarnych i wszystkich miłośników służb mundurowych.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz