Materiał Partnera

Dlaczego warto studiować budownictwo?

Dlaczego warto studiować budownictwo?

Wyższe wykształcenie jest obecnie jednym z najważniejszych wymogów stawianych przez pracodawców. Powinno być ono zgodne z profilem działalności danej firmy – wiele możliwości dają studia na kierunku budownictwo. Dzięki wielu specjalnościom po ich ukończeniu można aplikować na różne stanowiska, które zapewniają wysokie zarobki w połączeniu z atrakcyjnymi warunkami pracy.

Odpowiednia specjalność

Budownictwo studiowane na uczelni wyższej to wiele możliwości dla studenta – istotne jest jednak wybranie odpowiedniej specjalności. Edukacja z zakresu budownictwa mieszkaniowego, nieruchomości, budowy dróg i autostrad, renowacji i modernizacji obiektów czy zarządzania inwestycjami daje sporo ścieżek rozwoju, a tym samym zdobycia wykształcenia oraz pracy zgodnej z zainteresowaniami. Warto jednak wybrać odpowiednią uczelnię – budownictwo musi być bowiem przedstawione studentowi w taki sposób, by przekazać mu nie tylko maksymalną ilość niezbędnej wiedzy, ale też zachęcić go do samodzielnej pracy.

Oferowane przez Wyższą Szkołę Techniczną studia I i II stopnia na kierunku budownictwo to gwarancja zrealizowania materiału zapoznającego z zasadami rysunku technicznego, specyfikacją poszczególnych elementów konstrukcyjnych i instrumentów pomiarowych. Absolwent powinien również po ukończeniu takich studiów znać wymogi prawne związane z projektowaniem dróg, mostów czy budynków. Przekazywana przez wykładowców wiedza dotyczy także wykonawstwa wszelkich obiektów użytkowych.

Wiele możliwości pracy

Budownictwo daje możliwość szerokiego rozwoju kariery zawodowej. Warto studiować ten kierunek ze względu na jego przyszłościowy charakter, który jest w stanie znacząco pomóc w znalezieniu atrakcyjnej oferty pracy. Tytuł inżyniera w połączeniu z szeroką wiedzą nabytą w toku studiów to bardzo duży atut, który pracodawca z pewnością weźmie pod uwagę w procesie rekrutacji. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie posady np. w biurze projektowym czy firmie budowlanej, co wiąże się przeważnie z wysokim wynagrodzeniem.

Laboratoria przemysłowe, biura analiz i badań czy jednostki administracji państwowej związane z budownictwem i architekturą to kolejne już miejsca, które poszukują specjalistów właśnie w tej branży. Absolwent budownictwa na uczelni wyższej może również wykonywać pracę z zakresu nadzoru budowlanego, bez większych problemów znajdzie też atrakcyjne stanowisko w przemyśle materiałów budowlanych. Warto zatem studiować budownictwo ze względu na możliwość wyboru odpowiedniej specjalności spośród wielu dostępnych opcji, a także łatwe znalezienie dobrej pracy po ukończeniu studiów.

Opracowanie:
Katowice, Rolna 43
tel. 32 202 50 34
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz