Materiał Partnera

Dla kogo przeznaczone są szkolenia przed inwentaryzacją?

Dla kogo przeznaczone są szkolenia przed inwentaryzacją?

Ustawa o rachunkowości nie mówi wiele o inwentaryzacji. Otrzymujemy tylko informacje o tym, że jej przeprowadzenie jest obowiązkowe. Różne zakłady pracy często nakładają dodatkowy wymóg – przeprowadzenia szkolenia przed inwentaryzacją. Trudno się dziwić, ponieważ inwentaryzacja to skomplikowany proces, niezbędny do sporządzenia sprawozdania finansowego.

Czy szkolenia przed inwentaryzacją są obowiązkowe?

Chociaż sama ustawa o rachunkowości nie mówi nic o konieczności przeprowadzenia szkolenia przed inwentaryzacją, może ono wynikać bezpośrednio z wewnętrznej instrukcji inwentaryzacyjnej danej firmy. Szkolenie może też zarządzić kierownik jednostki. Sama ustawa zawiera między innymi spis rodzajów inwentaryzacji, jej zakres, terminy, zasady ujęcia wyników oraz częstotliwość przeprowadzania. Nie reguluje żadnych zasad związanych ze szkoleniami. Płynące z nich korzyści są jednak bezcenne. Wiedzą to fachowcy z firmy Esal Business Promotion Office Sp. z o.o. specjalizującej się w przeprowadzaniu szkoleń z zakresu rachunkowości i biznesu.

Na czym polega spis z natury?

W celu sporządzenia sprawozdania finansowego musimy wykonać wiele czynności, które wyposażą nas w odpowiednie dane. Jedną z nich jest inwentaryzacja, dzięki której rzetelnie przedstawimy sytuację majątkową oraz finansową naszego przedsiębiorstwa. Najlepszą metodą wykonywania inwentaryzacji jest tak zwany spis z natury. Choć wymaga najwięcej wysiłku i najbardziej ingeruje w tok pracy, zapewni najbardziej miarodajne wyniki. Polega na żmudnym ważeniu, liczeniu i mierzeniu – wszystko to w celu stwierdzenia stanu faktycznego wszystkich składników majątku. Aby każdy z uczestników tego przedsięwzięcia prawidłowo przeprowadził spis, należy przeprowadzić rzetelne szkolenie przedinwentaryzacyjne. Powinno zakończyć się przekazaniem w ręce członków komisji arkuszy spisowych w formie druków ścisłego zarachowania. Czynnik ludzki to najbardziej zawodna część składowa procesu inwentaryzacji i warto zadbać o to, by wszyscy członkowie komisji posiedli niezbędną wiedzę oraz umiejętności. Praktyka pokazuje, że przeprowadzane inwentaryzacje często są niezgodne z procedurami i nie realizują swojego podstawowego celu, czyli potwierdzenia stanu posiadanych zasobów. Pewne uproszczenia są jednak dopuszczalne. Zezwala się na przykład wydawać arkusze spisowe z wypisanymi nazwami oraz indeksami zapasów bez podawania ich ilości. Znacząco zmniejsza to czas inwentaryzacji, ale tak czy inaczej arkusze należy wypełnić starannie.


Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz