Materiał Partnera

Czym jest prawo własności intelektualnej?

Czym jest prawo własności intelektualnej?

Własność intelektualna kojarzy się większości z nas z różnymi patentami, znakiem towarowym i prawem autorskim. W praktyce dotyczy to jednak jeszcze własności przemysłowej, oraz jest głównym argumentem w walce z konkurencją, może mieć decydujący wpływ na to, czy nasz biznes odniesie rynkowy sukces, czy zwykłą porażkę. Wkraczając na rynek biznesu, warto dowiedzieć się czym jest prawo własności intelektualnej oraz na czym to właściwie polega.

Prawo autorskie

Prawo autorskie jest regulowane ustawą o prawie autorskim, odnosi się do twórczości ludzi w różnych kierunkach, takich jak dziennikarstwo, literatura, muzyka, zagadnienia związane z informatyką, różne kody czy plany techniczne, takie jak projekty domów czy budynków. Prawo autorskie nie wymaga od nikogo rejestrowania swoich dzieł, jednak określono jednoznacznie i dość szczegółowo zasady, na jakich udzielać można licencji na swoje dzieła, przenoszenia praw autorskich na drugą osobę lub podmiot prawny, oraz zakres, w jakim dzieło może być wykorzystywane bez konieczności posiadania pozwolenia. Możemy mieć do czynienia z prawami autorskimi osobistymi, chronią one niezrywalną i nieograniczoną czasowo więź autora, z jego twórczością. Dotyczy to takich praw jak prawo autorstwa, prawo do oznaczania utwory swoim nazwikiem czy też pseudonimem, nienaruszalność treści utworu, prawo do podjęcia decyzji o jego udostępnieniu po raz pierwszy, oraz prawo do nadzoru sposobu, w jaki korzysta się z twórczości. Drugie prawo autorskie, to prawo autorskie majątkowe, które uzyskuje twórca w momencie rozpoczęcia prac nad dziełem, zapewnia mu wyłączne prawo do używania twórczości, oraz do pobierania wynagrodzenia od innych podmiotów, za korzystanie z utworu.

Prawo własności przemysłowej

Prawo własności przemysłowej z kolei dotyczy ochrony własności przemysłowej. Można tego dokonywać za pomocą patentów, które są udzielane na wynalazki, praw chroniących wzory użytkowe, praw pochodzących z rejestracji wzorów przemysłowych, praw chroniących znaki towarowe. praw z rejestracji na oznaczenie lokalizacyjne, lub geograficzne, oraz możliwości zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Jak widać nie jest to proste zagadnienie, a prowadząc duży, rozwijający się biznes, ciężko jest myśleć o tego typu sprawach. Wtedy najlepszą opcją jest skorzystanie z usług prawnika, którego pracą jest śledzenie zmian w tych prawach, pomoc w ich interpretacji oraz zapewnienie stałej pomocy w różnych aspektach z tym związanych. Wśród najlepszych przedsiębiorstw tego typu znajduje się Kancelaria Adwokacka Adwokat Kinga Ćwiklińska, której specjalizacją jest między innymi prawo autorskie, prawo własności intelektualnej oraz obsługa prawna przedsiębiorców.

Opracowanie:
Warszawa, Strubiczów 8 lok. 17
tel. 501 582 830
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz