Materiał Partnera

Czym jest księga przychodów i rozchodów?

Czym jest księga przychodów i rozchodów?

Księga przychodów i rozchodów stanowi jedno z możliwych rozwiązań, służących do rozliczania się z urzędem skarbowym. KPiR najczęściej wybierają właściciele jednoosobowych działalności gospodarczych lub niewielkich firm. Na czym dokładnie polega ta forma prowadzenia ewidencji księgowej? Jak zbudowana jest księga przychodów i rozchodów i kto może ją prowadzić?

Księga Przychodów i Rozchodów – definicja

O to, czym jest księga przychodów i rozchodów, zapytaliśmy naszą rozmówczynię, księgową z Biura Rachunkowego BR Napora w Lublinie: KPiR to forma prowadzenia ewidencji księgowej, która ma na celu przedstawienie osiąganych przez przedsiębiorstwo przychodów i rozchodów. W praktyce oznacza to, że podatnik, decydujący się na prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, musi rejestrować w niej wszystkie przychody ze sprzedaży oraz koszty, jakie ponosi w związku z prowadzoną przez siebie działalnością.

Jaką jeszcze rolę pełni KPiR?

Księga przychodów i rozchodów oprócz podstawowej roli, jaką jest ewidencja na rzecz rozliczeń podatkowych, pełni także rolę informacyjną. KPiR dla przedsiębiorcy stanowi bowiem źródło cennych informacji na temat funkcjonowania jego przedsiębiorstwa. Przede wszystkim zaś mówi ona o tym, czy firma działa w sposób efektywny – wyjaśnia nasza rozmówczyni.

Jak zbudowana jest księga przychodów i rozchodów?

Budowę KPiR jasno określa rozporządzenie Ministra Finansów. Według niego KPiR powinna składać się z 17 kolumn, w których wpisywane będą odpowiednie dane. Kolumny od 1 do 5 przeznaczone są na podstawowe informacje takie jak: liczby porządkowe, daty, numery faktur oraz nazwy i adresy kontrahentów. Kolumny od 6 do 17 zaś dotyczą kwot, związanych z przychodami, wydatkami oraz ewentualnymi wynagrodzeniami dla pracowników.

Księga Przychodów i Rozchodów – dla kogo?

Formę ewidencji księgowej w postaci KPiR mogą prowadzić osoby fizyczne, które osiągają dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej i nie są wybrały ryczałtu, jako formy opodatkowania, spółki cywilne, spółki jawne oraz spółki partnerskie, których przychód netto ze sprzedaży towarów, produktów oraz operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekracza równowartości 2 000 000 euro, które w 2019 roku stanowią równowartość 8 559 000 zł. Po osiągnięciu przychodu netto powyżej wymienionej kwoty, przedsiębiorcy zobowiązani są już do prowadzenia pełnej księgowości.

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów

Pomimo faktu, iż KPiR stanowi uproszczoną formę księgową, jej prowadzenie nie należy do najłatwiejszych zadań. Dlatego też warto powierzyć je w ręce fachowców. Doświadczeni księgowi z biur rachunkowych doskonale wiedzą, jak odpowiednio prowadzić księgę przychodów i rozchodów. Dopilnują ważnych terminów, właściwie rozliczą napływające faktury, dodatkowo doradzą w sprawach podatków. A przedsiębiorca w tym czasie może skupić swoją uwagę tylko na tym, co najważniejsze, czyli na rozwoju firmy.

Korzystanie z usług takich biur, wbrew temu, co jeszcze można z różnych źródeł usłyszeć, nie wiąże się obecnie z bardzo wysokimi kosztami. Nie warto więc ryzykować i prowadzić KPiR na własną rękę, nawet w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz