Materiał Partnera

Czym jest integracja sensoryczna i jej zaburzenia?

Czym jest integracja sensoryczna i jej zaburzenia?

Za integrację sensoryczną uważa się złożony proces interpretowania przez mózg bodźców docierających do człowieka z zewnątrz. Mowa zarówno o reagowaniu na dźwięki, obrazy, jak i też dotyk. Integracja ta jest zatem kumulacją wszystkich ludzkich zmysłów, których zaburzenia odczuwania mogą znacznie utrudnić codzienne funkcjonowanie, a w przypadku dzieci również mogą znacznie obniżyć szybkość rozwoju psychoruchowego.

Za co odpowiada integracja sensoryczna?

Integracja sensoryczna odpowiada za prawidłowy rozwój małego człowieka, który potrafi skoordynować swoje myślenie, z emocjami oraz ruchami ciała. Wszystkie umiejętności oparte o wzrok, słuch, mowę, czy chodzenie i dotyk, są zatem ściśle ze sobą powiązane, pozwalając na odpowiedni samorozwój. Dziecko ze zintegrowanymi elementami sensorycznymi, bez problemów wykonuje zatem różne ćwiczenia, nie ma problemów z nauką pisania, czy też malowania…

U jakich dzieci stwierdza się zaburzenia integracji sensorycznej?

Wiele lat temu uważano, że zaburzenia integracji sensorycznej, pojawiają się u dzieci niewidomych, oraz niesłyszących, czy też autystycznych. Obecnie jednak rozwinięta wiedza na temat tego typu schorzenia, pozwala wnioskować, że zaburzenia mogą wystąpić również u pociech, które nie mają żadnych barier np. w postaci niepełnosprawności. Problemy z integracją sensoryczną, mogą zatem rozwijać się powoli i mogą tym samym narastać, bądź też pojawiają się nagle, ze względu na przeżyte traumy, czy stres dziecka. Podłoży neurologicznych i psychologicznych zaburzeń integracji sensorycznej jest wiele, dlatego zawsze w pierwszym etapie warto bacznie obserwować pociechę i korzystać z pomocy specjalistów. Tych znajdziesz między innymi w ośrodki Stacyjkowo Animacje, gdzie pomaga się dzieciom w różnym wieku i z różnymi problemami z integracją sensoryczną. Zaletą terapeutów takich, jak Paulina Grębowiec-Kowalska, jest zaś to, że stosują wielokrotnie bardzo skuteczne innowacyjne metodologie pracy oparte o zabawę i relaks.

Objawy zaburzeń integracji sensorycznej

Objaw zaburzeń integracji sensorycznej może być wiele. W większości przypadków dzieci źle reagują na dotyk, a także mają problemy z różnymi bodźcami słuchowymi i wzrokowymi. Przerażać mogą je hałasy i chaotyczna muzyka, czy też skomplikowane, bardzo kolorowe i świecące obiekty. Często takie pociechy nie lubią się przytulać, nie dają się czesać, czy nawet mają dużą niechęć do kąpieli. Warto przy tym dodać, że zaburzenie może występować na innych biegunach, a mianowicie może występować w formie nadwrażliwości, jak i zbyt małej wrażliwości, np. na ból, co może stać się bezpośrednim zagrożeniem zdrowia dla dziecka.

Do kolejnych objawów zaburzeń integracji sensorycznej, zalicza się zbyt wysoki lub niski poziom aktywności ruchowej, problemy z koordynacją ruchową, opóźnienia w rozwoju mowy, trudności z koncentracją uwagi, wybuchowość i impulsywność, a nawet słaba pamięć krótko i długotrwała. 

Opracowanie:
Sandomierz, Baczyńskiego 14 lok. 12
tel. 609 743 946
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz