Materiał Partnera

Co warto wiedzieć przed przystąpieniem do szkolenia spawalniczego?

Co warto wiedzieć przed przystąpieniem do szkolenia spawalniczego?

Zawód spawacza wymaga umiejętności potwierdzonych uczestnictwem we właściwym szkoleniu, zdaniem egzaminu i uzyskaniem stosownych uprawnień. Na rynku pracy jest to profesja często poszukiwana przez pracodawców. Osoby posiadające predyspozycje do wykonywania tego zawodu, powinny więc kształcić się w tym kierunku, bowiem jest to zajęcie bardzo opłacalne. Jak wygląda przebieg szkolenia spawalniczego i co warto o nim wiedzieć?

Umiejętności praktyczne

Kurs na spawacza w głównej mierze opiera się na zajęciach praktycznych, gdyż ich opanowanie będzie przepustką do prawidłowego wykonywania zleceń przez osobę pracującą w tym zawodzie. Ich bazą są podstawowe techniki i metody spawania, które kursant może opanować już po kilku godzinach przeprowadzonego szkolenia. Ważne są ćwiczenia na różnych materiałach, by przyszły spawacz poznał specyfikę pracy w wielu dziedzinach przemysłu. Podczas szkolenia wykorzystuje się na ogół stale niestopowe, stale stopowe nierdzewne, stopy aluminium i niklu. Istotne jest to, czy dany ośrodek szkoleniowy wydaje oświadczenia w celu potwierdzenia zdobytych przez uczestników szkolenia kwalifikacji, konieczne do przedstawienia podczas aplikowania do pracy na dane stanowisko związane z zawodem spawacza.

Kandydat na spawacza

Możliwość wzięcia udziału w szkoleniu spawalniczym jest zapewniona po spełnieniu przez kandydata kilku podstawowych wymagań. Uczestnikiem takiego szkolenia może być każda nim zainteresowana osoba, jeśli ukończyła już osiemnasty rok życia i ma co najmniej wykształcenie podstawowe. Kandydat spełniający oba warunki musi ponadto uzyskać zaświadczenie lekarskie o ogólnym stanie zdrowia lub o braku przeciwwskazań do podjęcia pracy w zawodzie spawacza. Kursant musi mieć świadomość, że nie wszystkie materiały przydatne w nauce będą zapewnione w ramach przeprowadzenia szkolenia, dlatego powinien także przygotować się finansowo na zakup niektórych pomocy. Podjęcie szkolenia jest możliwe zarówno przez osoby, które nie mają żadnego doświadczenia w tej dziedzinie, jak i przez te znające już pewien jej zakres.

Zakres materiału szkoleniowego

Na szkoleniu spawalniczym kursant ma możliwość poznania różnych metod spawania w zależności od stopnia zaawansowania danego szkolenia. Osoby z brakiem doświadczenie kieruje się na kurs podstawowy. Zazwyczaj obejmuje on metody spawania ręcznego elektrodą otuloną (spawanie MMA), spawanie półautomatyczne w osłonie gazu obojętnego (spawanie MIG) i w osłonie gazu aktywnego (spawanie MAG), spawanie drutami proszkowymi (spawanie FCAW), spawanie elektrodą nietopliwą w osłonie gazu obojętnego (spawanie TIG) oraz spawanie gazowe.

Szkolenie spawalnicze musi być odpowiednio zorganizowane, by jego uczestnicy zdobyli praktyczne umiejętności w celu profesjonalnego wykonywania zawodu spawacza. Przedsiębiorstwo D. M. Techno-Spaw oferuje przeprowadzenie szkoleń spawalniczych z zastosowaniem różnorodnych metod, gwarantując uczestnikom zdobycie wiedzy praktycznej umożliwiające podjęcie pracy przy spawaniu metali.
Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz