Materiał Partnera

Co warto wiedzieć na temat zawodu komornika sądowego?

Co warto wiedzieć na temat zawodu komornika sądowego?

Praca komornika nie jest łatwą profesją. Osoby, które wykonują wskazany zawód, muszą być dobrze przygotowane. Komornik sądowy bardzo często kojarzony jest z windykatorem. Jednakże jest to mylne pojęcie. Zadania i wymagania do pełnienia tego zawodu znacznie się różnią. Dowiedz się, na czym polega zawód komornika sądowego. Sprawdź, jakie kroki należy podjąć, aby wstąpić do tego grona.

Kilka słów o zawodzie komornika sądowego

Komornik sądowy to funkcjonariusz publiczny, który prowadzi działalność przy sądzie rejonowym. Do jego zadań należy wykonywanie egzekucji sądowych. Ważnym elementem jego zadań jest przygotowywanie stanu faktycznego, a także spisów inwentarza przed procesem sądowym – zauważa Halina Żołnowska Komornik Sądowy Rewiru I przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie. Warto wspomnieć, że komornik sądowy zajmuje się także zabezpieczaniem i wykonywaniem postanowień sądowych. Nie są to tylko sprawy pieniężne, ale także takie, które nie mają takiego charakteru. Komornik sądowy doręcza postanowienia sądu i inne ważne dokumenty. Innym rodzajem czynności, które wchodzą w zakres prac, jest poszukiwanie majątku dłużnika, który jest w stanie pokryć zobowiązania wobec wierzyciela. Komornik sądowy wykonuje obowiązki na mocy przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, a ponadto ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Podkreślić należy fakt, że ich praca jest nadzorowana przez odpowiedni sąd rejonowy.

Co trzeba zrobić, żeby zostać komornikiem sądowym?

Osoba, która pragnie zostać komornikiem sądowym, musi mieć obywatelstwo polskie i mieć ukończone 26 lat. Niezbędne jest wykształcenie prawnicze zdobyte w Polsce lub na zagranicznej uczelni uznanej w Polsce. Istotne znaczenie ma nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych. Nie może on być podejrzany o przestępstwo z oskarżenia publicznego czy też przestępstwo skarbowe. Przyszły komornik sądowy musi odbyć aplikację komorniczą, zdać odpowiedni egzamin, a ponadto uzyskać dwuletnie doświadczenie jako asesor komorniczy. Od 2013 roku aplikacja komornicza trwa 1,5 roku. Co więcej, egzamin ma wyłącznie części pisemną. Ponadto, nie ma także konieczności przedstawiania zaświadczenia z badań psychologicznych. Staż dotyczący stosowania prawa został skrócony do 3 lat. Warto podkreślić, że prezentowanej działalności nie można prowadzić po ukończeniu 70 roku życia.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz