Materiał Partnera

Co oferują współczesne szkoły średnie?

Co oferują współczesne szkoły średnie?

Obowiązek szkolny w Polsce narzuca ustawa, zgodnie z którą każde dziecko powinno uczęszczać do szkoły do ukończenia 18 lat. Niezależnie od struktury szkolnictwa oznacza to, że obejmuje on również szkołę średnią w jej dowolnej postaci, począwszy od zawodówek, a skończywszy na liceach.

Szkoły średnie a obowiązek szkolny

Pojęcie obowiązku szkolnego od czasów Andrzeja Frycza Modrzewskiego stanowiło przedmiot ożywionych dyskusji, a wielu przeciwników zarzucało mu wymuszanie uczęszczania do szkół państwowych i narzucanie określonego programu edukacyjnego, w znacznym stopniu nasyconego określonymi tendencjami politycznymi. Obecnie sytuacja zmieniła się, bowiem do dyspozycji uczniów pozostają zarówno szkoły państwowe, jak i prywatne, oferujące indywidualny, chociaż akceptowany przez ministerstwo oświaty, program edukacyjny. Ta możliwość wyboru sprawia, że zmieniło się też podejście do samego obowiązku szkolnego, traktowanego bardziej jako dbanie i intelektualny i światopoglądowy rozwój społeczeństwa oraz jako zapewnienie zajęcia i nadzoru wychowawczego dzieci i młodzieży w najbardziej kontrowersyjnym okresie rozwoju. Znacznie więcej oferują też młodzieży współczesne szkoły średnie, które poza mechanicznym wpajaniem wiedzy oferują też szerokie możliwości rozwoju umysłowego, intelektualnego i osobowości.

Ciekawe kierunki z przyszłością

Nowoczesne szkoły średnie, szczególnie te o profilu prywatnym, stwarzają współczesnej młodzieży znacznie więcej możliwości wyboru niż miało to miejsce kilkadziesiąt lat temu. Poza zdobywaniem zawodu kosmetyczki czy projektantki mody dziś można sięgnąć po takie profesje, jak policjant, pracownik medyczny czy technik weterynaryjny, plastyk, technik informatyk, a także już na etapie szkoły średniej zdobyć przygotowanie politechniczne w jednym z liceów, jakie obejmuje Zespół Szkół Informatycznych w Słupsku. Nowe profile szkół średnich nie tylko pozwalają na realizowanie własnych zainteresowań, stwarzając młodzieży możliwość właściwego wyboru, ale też stanowią ważny etap przygotowawczy do startu na wyższe uczelnie. Z pewnością absolwent liceum medycznego czy policyjnego o wiele szybciej zda egzaminy wstępne na odpowiednią uczelnię niż uczeń po liceum ogólnokształcącym.

Kształcenie nie tylko zawodowe

Przeglądając oferty współczesnych szkół średnich można w nich znaleźć nie tylko rozszerzoną listę proponowanych przedmiotów, ale również całkowicie odmieniony system edukacji, który opiera się na nowych, autorskich metodach nauczania, pracy w małych grupach, stosowaniu metod dyskusyjnych, projektów naukowych, współpracy z jednostkami zewnętrznymi, dzięki którym możliwe jest prowadzenie zajęć w terenie lub w wyspecjalizowanych laboratoriach i pracowniach naukowych. Placówki prywatne dysponują też nowoczesnymi, doskonale wyposażonymi pracowniami. Nowe metody edukacyjne mają na celu nie tylko wpojenie konkretnej wiedzy, ale też rozwijanie intelektualne, sprawiające, że dorosły, wykwalifikowany absolwent jest kreatywny, wszechstronny i przygotowany do rozwiązywania różnych problemów. Duży nacisk kładzie się też na tak ważną obecnie edukację językową oraz koła zainteresowań pozwalające na samorealizację i rozwijanie własnych pasji.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz