Materiał Partnera

Branża leśna – zdobądź wykształcenie technika leśnika

Branża leśna – zdobądź wykształcenie technika leśnika

Rozwój gospodarczy kraju, branży leśnej oraz spadek bezrobocia spowodował wzrost zatrudnienia w Lasach Państwowych, głównego pracodawcy dla technika leśnika. Absolwenci średnich szkół leśnych znajdują pracę w jednostkach świadczących usługi na rzecz LP, które zatrudniają osoby posiadają uprawnienia na obsługę maszyn wieloczynnościowych (harwesterów) i innych jak np.: tartaki, przedsiębiorstwa przetwórstwa drzewnego, spedycyjno-transportowe, zatrudniające operatorów żurawi leśnych montowanych na przyczepach samozaładowczych. Wymagania rozwijającej się proekologicznej gospodarki leśnej powodują, że Ministerstwo Środowiska dba o rozwój innowacyjnych placówek szkoleniowych oferujących kształcenie technika leśnika i operatora maszyn leśnych.

Technikum leśne

Absolwenci z tytułem technika leśnika najczęściej znajdują zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych (nadleśnictwach) oraz w parkach narodowych i zakładach usług leśnych. Często miejscem pracy są różnego rodzaju zakłady o profilu: ochrona środowiska, przetwórstwo leśne, transport drewna, gospodarka łowiecka. Posiadający świadectwa maturalne mogą kontynuować naukę na wydziałach leśnych wyższych uczelni w Warszawie, Krakowie, czy Poznaniu.

Warto zatem podjąć kształcenie w średnich szkołach leśnych – branżowych i technikach. Branżowa szkoła I stopnia kształci w zawodzie operatora maszyn leśnych, a technikum w zawodzie technik leśnik w kwalifikacjach  ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych oraz użytkowanie zasobów leśnych.

Jedną z 11 placówek wspieranych przez Ministerstwo Środowiska (organ prowadzący) jest Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju. Szkoła wyróżnia się na tle innych ośrodków kształcenia innowacyjną metodyką przekazywania wiedzy. Zajęcia są w dużej mierze ukierunkowane na szkolenie praktyczne, w tym praktyki i staże zagraniczne w ramach projektów unijnych. Priorytetem dyrekcji jest również maksymalizowanie wykorzystania przez uczniów nowoczesnego zaplecza informatycznego.

Szkoły leśne mają charakter ponadregionalny a uczniowie pochodzą spoza terenu, na którym są zlokalizowane. Dlatego też wszystkim uczniom zapewniamy miejsce w dobrze wyposażonym internacie z wyżywieniem i całodobową opieką.

Branżowa szkoła I stopnia

Branżowa szkoła I stopnia ukierunkowana jest na przekazywanie wiedzy praktycznej. Tylko najlepsze wyspecjalizowane szkoły są w stanie zapewnić odpowiednie kursy i certyfikaty, które pozwolą zdobycie praktycznego wykształcenia pożądanego na rynku pracy. Osoby, które ukończą branżową szkołę I stopnia zdobędą wiedzę dotycząca pozyskiwania surowca drzewnego i innych produktów leśnych, umiejętności wykonywania zabiegów stosowanych w gospodarce leśnej, umiejętności prowadzenia i obsługi ciągnika wraz z urządzeniami doczepianymi oraz podwieszanymi, czy obsługiwanie i konserwację maszyn oraz urządzeń stosowanych do prac leśnych. Będą posiadały również uprawnienia operatora pilarki, obsługi żurawia leśnego, a także prawo jazdy kategorii T. Wykształcenie związane z obsługą maszyn stosowanych do prac leśnych pozwala na uzyskanie pracy w różnego rodzaju przedsiębiorstwach świadczących usługi dla Lasów Państwowych i innych związanych z branżą leśną i drzewną.

Opracowanie:
Biłgoraj, Polna 3
tel. 84 688 07 97
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz