Materiał Partnera

Bezpieczeństwo w pracy to podstawa

Bezpieczeństwo w pracy to podstawa

Wysoki standard bezpieczeństwa to dziś podstawowa kwestia, z której wywiązywać się musi każdy pracodawca. Nie zależy to od jego dobrej woli, a jest nakazane przez coraz bardziej rygorystyczne w tym względzie przepisy prawa pracy. Co więcej, duże zakłady pracy muszą cyklicznie przechodzić inspekcje w tym zakresie. Renomowane firmy dbają o swój wizerunek również w zakresie przestrzegania polityki bezpieczeństwa, zatrudniając wysokiej klasy specjalistów BHP.

Polityka bezpieczeństwa firmy oraz spełnianie rygorystycznych wymogów BHP to sfera obok której żaden z pracodawców nie może już dziś przejść obojętnie. Kwestia ta poddawana jest regularnym audytom i kontrolom, zaś wszelkie niedopatrzenia w tej sferze kosztować mogą przedsiębiorcę bardzo słono. Aby zapewnić najwyższy możliwie poziom bezpieczeństwa swoim pracownikom warto zatrudnić specjalistów w tej dziedzinie, takich jak firma Inżynieria Bhp Sp. z o.o. znajdująca się w Gdyni.

Szkolenia, audyty i nadzór

Skuteczny system bezpieczeństwa pracy w danej firmie czy zakładzie produkcyjnym opiera się o kilka podstawowych zasad, które sprawiają, że staje się on skuteczny. Najistotniejszą kwestią jest oczywiście cykliczne szkolenie pracowników i uświadamianie im nawet czasami z pozoru błahych zachowań, które mogą prowadzić do powstania sytuacji niebezpiecznych. Firma Inżynieria BHP oferuje w tym względzie kompleksowe szkolenia z zakresu prac na stanowiskach roboczych, administracyjno biurowych, kierowców, pracowników inżynieryjno technicznych, pracy na wysokościach, a także pracy pilarzy, obsługi traka oraz z zakresu usuwania azbestu. Ponadto firma oferuje szkolenia z pierwszej pomocy medycznej oraz przeciw pożarowe. Przed wdrożeniem cyklu szkoleń warto rozważyć również przeprowadzenie audytu BHP, którą to usługę również oferuje firma Inżynieria BHP z Gdyni. Umożliwi on określenie poziomu i stanu bezpieczeństwa BHP w firmie, a tym samym ułatwi wprowadzenie systemowego rozwiązania. Ponadto firma Inżynieria BHP oferuje również pełen outsourcing w zakresie służby BHP prowadzony zgodnie z Kodeksem Pracy. Powierzenie kwestii bezpieczeństwa przedsiębiorstwa służbom BHP spoza zakładu pracy jest jedną z najefektywniejszych i stosunkowo tanich elementów strategii zarządzania.

Usługi dodatkowe…

Firma Inżynieria BHP oprócz kompleksowych usług w zakresie szkolenia, audytu i nadzoru nad BHP i polityką bezpieczeństwa oferuje również dodatkowe usługi w postaci pomocy w przypadku zatrudniania przez firmę cudzoziemców. W jej ramach możemy liczyć na wykonanie pełnej dokumentacji związanej z zatrudnianiem cudzoziemców, uzyskanie pozwolenia na pracę oraz ubieganie się o wizę na pracę, a także uzyskanie zezwoleń na pracę w Urzędzie Wojewódzkim oraz jednolitych pozwoleń na pracę i pobyt.

Opracowanie:
Gdynia, Świętojańska 130 lok. 9
tel. 791 550 140
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz