Materiał Partnera

Audyty finansowe firm prywatnych i państwowych

Audyty finansowe firm prywatnych i państwowych

Audyty finansowe w firmach są przeprowadzane nie tylko wśród grupy podmiotów gospodarczych, które obligatoryjnie muszą być poddawane tego rodzaju kontrolom. Coraz więcej przedsiębiorstw chcących zadbać o wdrożenie odpowiedniej strategii budżetowej korzysta z pomocy biegłych rewidentów, którzy oceniają m.in. roczne sprawozdania finansowe. Wielokrotnie takie działania, są katalizatorem dla przemian strukturalnych, przynoszących wymierne korzyści.

Audyt, jako narzędzie kontrole i informacyjne

Dynamicznie rozwijające się lokalne i krajowe rynki różnych branż, nowelizacje ustaw, a także nieuregulowane zmiany środowiska biznesowego sprzyjają przedsiębiorczym zachowaniom ryzykownym, które dzisiaj są nieodłącznym elementem różnych ruchów gospodarczych oraz procesów decyzyjnych. Istotną pomocą przy obniżaniu wskaźnika ryzyka jest audyt finansowy, który może być również dobrowolny. Dzieje się tak głównie dlatego, iż działania audytorskie, które kończą się szerokim raportem, pozwalają na uzyskanie przez zarząd danej firmy szeregu informacji. One zaś są czynnikiem przemian strategicznych przedsiębiorstwa, które mogą prowadzić do wzrostu znaczenia podmiotu na rynku. Audyt nie posiada zatem tylko i wyłącznie funkcji kontrolnej, ale jest również istotnym ogniwem naprawczym.

Współpraca z firmami audytorskimi

Chęć usprawnienia obrotu finansowego firmy, a także ograniczenia np. ryzyka inwestycyjnego powoduje, że wielu przedsiębiorców podejmuje stałą współpracę z biegłymi rewidentami tworzącymi firmy audytorskie. Najpopularniejszą ich usługą jest badanie sprawozdań finansowych, ale wiele z nich podejmuje się również działań: badań skonsolidowanych grup kapitałowych, audytów projektów dofinansowanych ze środków strukturalnych UE, przeglądów ksiąg rachunkowych pełnej księgowości, czy też wyceny wartości przedsiębiorstwa i jego wartości niematerialnych oraz prawnych (znaki towarowe, akcje). Szerokimi usługami audytorskimi charakteryzuje się Firma Audytorsko-Księgowa prowadzona przez biegłego rewidenta Ewę Haluchę (nr 10636) – to właśnie tacy specjaliści dbają o prawidłowy rozwój przedsiębiorstw państwowych i prywatnych.

Wybrane wskaźniki informacyjno-kontrole audytu finansowego

Audyt między innymi sprawozdań finansowych pozwala na ocenę prawidłowości przeprowadzonych procesów ewidencyjnych podatkowych, rachunkowych i księgowych. Jest on również cennym źródłem informacji na temat kondycji materialnej danego podmiotu gospodarczego. Biegli rewidenci są bowiem w stanie ocenić takie wskaźniki rozwojowe firmy jak: wskaźnik płynności bieżącej, wskaźnik płynności wysokiej, wskaźnik płynności gotówkowej, wskaźnik rentowności sprzedaży brutto, stopy zwrotu sprzedaży, marże zysku operacyjnego, stopy zwrotu inwestycji, stopy zwrotu aktywów, stopy zwrotu kapitału stałego, czy też wskaźniki ogólnego zadłużenia oraz wskaźniki zadłużenia długoterminowego. Warto zatem zauważyć, że działania audytorskie są dzisiaj istotnym instrumentem strategii zarządczej, która musi obejmować prognozowanie finansowe.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz