Materiał Partnera

Alimenty po rozwodzie. Co warto wiedzieć?

Alimenty po rozwodzie. Co warto wiedzieć?

Alimenty kojarzą nam się zazwyczaj z porozwodowym świadczeniem majątkowym na rzecz dziecka ze strony jednego z rodziców. Jakie są inne sytuacje i relacje rodzinne, w których możliwe jest otrzymywanie alimentów? Czy kwota alimentów zasądzona przez sąd jest stała, czy możemy ubiegać się o jej zmianę? Wiedza na ten temat jest niezbędna dla zabezpieczenia interesów majątkowych w stosunkach małżeńskich i rodzinnych.

Alimenty na dziecko

W przypadku rozwodu i pozostawania dziecka pod opieką jednego z rodziców, drugi może zostać zobowiązany sądowo do regularnego płacenia alimentów. Alimenty – według Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – to rodzaj świadczenia, którego celem jest dostarczenie środków do utrzymania i wychowania dziecka. Ich wysokość uzależniona jest od potrzeb dziecka oraz możliwości zarobkowych i majątkowych rodziców. Obowiązek alimentacyjny dotyczy dzieci od momentu ich urodzenia, do momentu, kiedy dziecko jest w stanie samodzielnie się utrzymać. Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie wyznacza górnej granicy wieku, do którego alimenty powinny być płacone. Także pełnoletnie dziecko ma prawo do otrzymywania świadczenia, jeżeli kontynuuje edukację.

Czy raz zasądzona kwota alimentów jest trwała? Jak mówi ekspert z Kancelarii Prawnej Krzysztof Bilski:

– Rodzic wychowujący dziecko, jak i samo dziecko po osiągnięciu pełnoletniości może wystąpić o podniesienie alimentów np. z powodu podjęcia studiów i tym samym zwiększenia wydatków na edukację. Prawo pozwala także na zmniejszenie wysokości świadczenia na wniosek płacącego, jeżeli poziom jego życia i zarobków znacząco się pogorszył.

Alimenty małżeńskie

W przypadku rozwodu małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego, może wystąpić o alimenty, jeśli w wyniku rozwodu znajdzie się w niedostatku. Przez niedostatek rozumie się stan, w którym osoba nie ma żadnych lub dostatecznych środków utrzymania, które mogłyby zaspokoić usprawiedliwione potrzeby, przy czym osoba ta nie potrafi uzyskać tych środków, mimo przestrzegania zasad gospodarowania oraz wykorzystania wszelkich sił umysłowych i fizycznych. Zatem alimenty po rozwodzie można uzyskać także w sytuacji, kiedy żaden z małżonków nie został uznany za winnego lub jeśli oboje zostali obarczeni winą za rozpad małżeństwa.

Na wypadek istotnego pogorszenia się sytuacji majątkowej, małżonek poszkodowany może domagać się alimentów od drugiej strony, jeśli została ona uznana za wyłącznie winną rozpadu małżeństwa. Nie ma wtedy konieczności wystąpienia niedostatku.

Także alimenty zasądzone na rzecz małżonka nie są ustalane raz na zawsze. Zawarcie nowego małżeństwa przez uprawnionego do alimentów zawsze powoduje wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego. Zmiana okoliczności, które stanowiły podstawę zasądzenia alimentów uzasadnia żądanie zmiany orzeczenia. Może to dotyczyć zarówno osoby uprawnionej do alimentów (np. zwiększenie usprawiedliwionych potrzeb), jak i zobowiązanej do płacenia (np. zmniejszenie zarobków).

W celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących alimentów warto zwrócić się do profesjonalnej kancelarii prawnej, oferującej doradztwo w sprawach małżeńskich i rodzinnych.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz