Twoje zapytanie poprawiono na zarząd centralne ruchu.

1 wynik dla: zarząd centralne ruchu

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Oddział

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad to centralny organ administracji rządowej w sprawach dróg krajowych. Jego zadaniem jest wykonywanie zadań związanych z drogami krajowymi. Zajmuje się on także usługami w zakresie między innymi: udziału w realizacji polityki transportowej w zakresie dróg, gromadzenia danych o sieci dróg ...
Sb. Zadzwoń