2,655 wyników dla: urzad miasta

Starostwo Powiatowe

Jesteśmy powiatem ziemskim z liczbą mieszkańców sięgającą 200 tysięcy. Urząd Starostwa zajmuje się sprawami związanymi z poprawną działalnością powiatu. Realizuje wyznaczone cele, a ponadto dokłada przyczynia się do rozwoju edukacji publicznej, kultury i ochrony dóbr kultury oraz promocji i ochrony zdrowia. Urząd świadczy ...
Sb. Zadzwoń

Miasto Białystok-Urząd Miejski w Białymstoku

... Kadrami Departament Organizacyjny i Nadzoru Departament Informatyki Departament Obsługi Urzędu Departament Finansów Miasta Biuro Egzekucji Administracyjnej Departament Rachunkowości Zarząd Dróg i Inwestycji Miejskich Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej Biuro Strefy Płatnego Parkowania Departament Spraw Społecznych Departament ...
Sb. Zadzwoń

Urząd Miejski

Świecie posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę, a także zaplecze rekreacyjne i sportowe. Posiada halę widowiskową i stadion. Miasto to można nazwać ośrodkiem wypoczynkowym, ponieważ w niedalekim oddaleniu leży jezioro Deczno. Stanowi także węzeł komunikacyjny, ponieważ zbiegają się tu drogi krajowe łączące południe Polski ...
Sb. Zadzwoń

Urząd Gminy

Nasz urząd jest jednostką organizacyjną samorządu gminnego , odpowiedzialną za udzielanie pomocy wójtowi, w kwestiach związanych z realizacją uchwał gminy i wykonywaniem zadań wynikających z przepisów prawa. Dobra organizacja pracy sprawia, że wszystkie sprawy urzędowe są szybko załatwiane. Sprawy, którymi zajmujemy ...
Sb. Zadzwoń

Urząd Miejski

Urząd Miejski położony na Nizinie Szczecińskiej zajmuje obszar 25.166,9 hektarów i liczy 40.244 mieszkańców. Od północy miasto Police graniczy z gminą Nowe Warpno, od południa - ze Szczecinem i Dobrą Szczecińską, od wschodu - z gminą Goleniów, a od zachodu sąsiadami gminy są Niemcy. Wydziały Urzędu Miejskiego: Biuro Rady Miejskiej ...
Sb. Zadzwoń

Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu

Głównym przedmiotem działalności Urzędu Miejskiego jest niesienie pomocy wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w zakresie wdrażania uchwał Rady Gminy. Ponadto do zadań urzędu należy: zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka nieruchomościami, ochrona środowiska i przyrody, gospodarka wodna, gminne drogi, ulice, mosty, place ...

Urząd Miejski

Brzozów jest ośrodkiem lokalnego życia społecznego i gospodarczego. Znajduje się tu siedziba władz gminy i powiatu. Mocnym punktem gminy jest kultura, zwłaszcza folklor. Władze samorządowe dbają o porządek i zrównoważony rozwój gminy. Gmina współpracuje z miastem partnerskim Moldava nad Bodvou na Słowacji oraz miastem Sambor ...
Sb. Zadzwoń

Urząd Gminy w Pawonkowie

Siedziba Urzędu Gminy mieści się w Pawonkowie w województwie śląskim, w powiecie lublinieckim. Urząd funkcjonuje od 1975 roku.
Sb. Zadzwoń

Urząd Gminy

Urząd Gminy Brzeźnica znajduje się w województwie małopolskim. Gmina położona jest niedaleko Krakowa i Wadowic. Obejmuje swoim zasięgiem 14 sołectw. Liczba ludności mieszkańców dochodzi do 10 000. Ta wiejska gmina posiada wiele walorów turystycznych oraz kulturalnych, np. liczne zabytki. Gmina zapewnia swoim mieszkańcom ...
Sb. Zadzwoń

Urząd Miejski

Urząd Miejski Toszek Nr do sekretarza: tel.: 32 237-80-22 Do Państwa dyspozycji w Urzędzie Miejskim w Toszku są następujące osoby: Burmistrz Toszka - Grzegorz Kupczyk tel.: 32 233-42-17 Pokój nr 18 Zastępca Burmistrza Toszka - Zdzisława Mrózek tel.: 32 233-42-17 Pokój nr 20 Sekretarz Gminy - Dominika Gmińska tel.: 32 237-80-22 ...
Sb. Zadzwoń

Urząd Miasta Olsztyna

Urząd Miasta Olsztyna - Biuro Obsługi Klienta - Punkt Informacyjny, Stanowisko ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej i Stanowisko ds. wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholi - Biuro Rady Miasta - Wydział Finansów - kasy - Wydział Komunikacji - Wydział Podatków i Opłat - Punkt Obsługi Podatnika - Biuro Obsługi Klienta - Referat ...
Sb. Zadzwoń

Urząd Miejski

Siedziba naszego urzędu zlokalizowana jest w Brześciu Kujawskim, w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie włocławskim. Posiadamy bardzo duże doświadczenie w branży, ponieważ na rynku działamy nieprzerwanie od 1990 roku.
Sb. Zadzwoń

Urząd Gminy

W Koźminku mieści się Urząd Gminy, stanowisko burmistrza sprawuje Andrzej Czesław Miklas. Do jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego zaliczyć można Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , który powstał w roku 1990, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, w którym pracuje trzech lekarzy w poradni ogólnej, Gminny Dom ...
Sb. Zadzwoń

Gmina Kamienica Polska

Urząd Gminy znajduje się w miejscowości Kamienica Polska (województwo Śląskie). Gmina Kamienica Polska położona jest w południowej części powiatu częstochowskiego (18 kilometrów od Częstochowy). Kamienica Polska jest gminą wiejską obejmującą obszar sześciu sołectw: Osiny, Wanaty, Rudnik Wielki, Zawisna, Zawada i Kamienica Polska ...

Urząd Gminy

... . Głownie gmina zajmuje się rolnictwem oraz hodowlą bydła i trzody chlewnej. Serdecznie zapraszamy!!! Ważne kontakty w naszym urzędzie gminy: Sekretarz Kierownik Referatu Organizacyjnego - Maria Magdalena Bogdan - wew. 23 Skarbnik Gminy Kierownik Referatu Budżetowo-Finansowego - Katarzyna Rusanowska - wew. 24 Z-ca Kierownika Urzędu Stanu ...
Sb. Zadzwoń

Urząd Gminy

Obecnie władzę w gminie sprawują Bogdan Kaczmarek - wójt, Aneta Michniewska - sekretarz i Jadwiga Kaczmarek - skarbnik. Pod opieką gminy są następujące jednostki organizacyjne: Zespół Szkół w Żelechlinku, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelechlinku, Gminna Biblioteka Publiczna w Żelechlinku i Gminny Dom Kultury w Żelechlinku. Posiadamy powiązania ...
Sb. Zadzwoń

Urząd miasta i gminy

W naszym urzędzie uzyskacie Państwo fachową pomoc oraz profesjonalne doradztwo we wszystkich sprawach nurtujących mieszkańców gminy. Zatrudnieni u nas urzędnicy poinformują o sposobie i terminie załatwiania wszelkich urzędowych spraw, o zakresie funkcjonowania Urzędu i innych jednostek organizacyjnych gminy. Ponadto poinformujemy ...

Urząd Gminy Puchaczów

Urząd Gminy znajduje się w Puchaczowie, na terenie województwa lubelskiego. Jesteśmy po to, by rozwiązywać wszelkie problemy mieszkańców gminy. Służymy fachową poradą i pomocą w załatwieniu różnych formalności. Przyjdź i przekonaj się sam.
Sb. Zadzwoń

Urząd Miasta

W Żaganiu znajdują się liczne atrakcje turystyczne, które warto zobaczyć. Zalicza się do nich Pałac Książęcy, Kościół p.w. św. Krzyża, Wieża Widokowa, Muzeum Obozów Jenieckich oraz Kościół p.w. WNMP. Władza miasta dba o swoich mieszkańców i zapewnia im bezpieczeństwo oraz rozwój edukacji. Pracownicy urzędu dokładają wszelkich ...
Sb. Zadzwoń

Urząd Gminy

Jesteśmy jedną z osiemdziesięciu trzech gmin, które tworzą nasze województwo. Znajdujemy się w północno - wschodniej części ziemi lubuskiej. Od północy graniczymy ze Strzelcami Krajeńskimi, od wschodu i południa z gminą Drezdenko, zaś od zachodu ze Zwierzynem. Obejmujemy powierzchnię 7757 ha. Na obszarze naszej gminy mieszka 4326 osób, których ...
Sb. Zadzwoń

Urząd Miejski

Gmina nasza usytuowana jest około 20 km na południe od Rzeszowa. Obejmuje swym zasięgiem 9 miejscowości: Błażowa -miasto i siedziba gminy , Białka, Kąkolówka, Piątkowa, Lecka, Futoma, Nowy Borek oraz Błażowa Górna i Błażowa Dolna. Zamieszkuje ją ponad 10 tys. mieszkańców . Ponad 25 % terenu gminy zajmują lasy . Teren pagórkowaty ...

Urząd Miejski

... . Główna osobą zarządzającą w urzędzie jest Burmistrz, który wykonuje uchwały Rady Miejskiej. Kieruje bieżącymi sprawami miasta oraz reprezentuje je na zewnątrz. Kontakt: fax: 74 83-35-838 Zapraszamy.

Urząd Miejski

Głównym przedmiotem działalności naszego urzędu miejskiego jest zapewnienie ładu na terenie naszego miasta. Do naszych obowiązków należy utrzymywanie porządku : ochrony zdrowia, ochrony środowiska, gospodarki nieruchomościami, pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, współpracy z organizacjami pozarządowymi ...
Sb. Zadzwoń

Urząd Gminy w Jeżowie

Jeżów to urokliwe miasto z niesamowitą architekturą. Nadzór nad nim sprawuje Urząd Gminy , który zajmuje się wszelkimi pracami administracyjnymi związanymi z jego funkcjonowaniem. W skład rady gminnej wchodzą miłośnicy naszego miasta, którzy na celu mają rozwój miasta oraz polepszenie jakości życia mieszkańców. Nadzór nad terenem ...
Sb. Zadzwoń

Urząd Miejski

Nasze miasto cechuje unikalny układ urbanistyczny, który świadczy o bogatej przeszłości tego miejsca. W sąsiedztwie renesansowych budowli znajdują się XIX-wieczne fabryki oraz pałace przemysłowców. Obecnie odnawiamy dawną zabudowę Pabianic, np. Fabrykę Wełny i miejsca wypoczynku np. park imienia Juliusza Słowackiego. Miłośnikom ...
Sb. Zadzwoń