Twoje zapytanie poprawiono na sieć wysokościowe.

78 wyników dla: sieć wysokościowe

AK Geodezja. Geodezja i kartografia

... terenu, dokonywanie pomiarów realizacyjnych, wykonywanie pomiarów odkształceń i przemieszczeń budynków i budowli, precyzyjne tyczenie budynków oraz sieci uzbrojenia terenu, powykonawcze pomiary inwentaryzacyjne budynków, lokali i sieci oraz infrastruktury uzbrojenia terenu, wykonywanie inwentaryzacji architektonicznych, Na zlecenie ...

M-Geo. Usługi geodezyjne. M. Wójcik

Firma realizuje zlecenia o charakterze geodezyjno - kartograficznym oraz projektowym i architektonicznym na terenie całego kraju. Głównym profilem działalności firmy są usługi geodezyjno - kartograficzne . W ich zakresie firma wykonuje usługi ogólnogeodezyjne pomiary sytuacyjno - wysokościowe, aktualizacja map zasadniczych do celów ...
Pt. 07:00-16:00

Geoekspert sp.j. P. Warmiński

Nasza firma oferuje profesjonalne usługi geodezyjne. Wykonujemy między innymi: pomiary sytuacyjno-wysokościowe i mapy do celów projektowych. Zatrudniamy wysoko wykwalifikowany zespół inżynierów i techników geodetów. Posiadamy wieloletnie doświadczenie zawodowe, które pozwoliło nam udoskonalić prowadzoną działalność geodezyjną ...

Geonet

... i inwentaryzacji powykonawczych budowli, budynków, dróg oraz sieci i przyłączy mediów. Wykonujemy: pomiary sytuacyjno-wysokościowe, pomiary wewnątrz mieszkań, inwentaryzacje szybów windowych, pomiary batymetryczne., Zatrudniamy doświadczony zespół terenowy i biurowy. Posiadamy nowoczesny, specjalistyczny sprzęt, w tym urządzenia firmy Leica wraz ...

KGHM CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo-Rozwojowe

Nasza firma kontynuuje działalność Zakładów Badawczych i Projektowych Miedzi Cuprum. Specjalizacją naszego centrum są prace rozwojowe i badawcze z zakresu geoinżynierii oraz górnictwa. Zajmujemy się realizacją projektów, które dotyczą geodezji, hydrogeologii i geologii. Do naszych zadań należy wdrażanie nowych rozwiązań i technologii, mających ...
Pt. 08:00-16:00

Geo-Szkic. Usługi geodezyjne, geodeta. M. Prusik

... co zostało docenione przez szerokie grono klientów. Specjalizujemy się w sporządzaniu map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych niezbędnych do wykonania projektu budowlanego oraz map do celów prawnych, które stosuje się np. do wpisu w księdze wieczystej lub przy innych czynnościach prawnych. Podejmiemy się wytyczenia obiektu ...

Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Tobar S.C

... w stanie zagwarantować Państwu usługi o wysokim standardzie. Nasza firma podejmie się między innymi: sporządzania map do celów projektowych, wykonawstwa map w postaci numerycznej, inwentaryzacji obiektów, inwentaryzacji sieci uzbrojenia podziemnego, wznowienia punktów granicznych, geodezyjnej obsługi inwestycji budowlanych, przekrojów ...
Pt. 08:00-16:00

Wektor. Mariusz Jóźwiak. Usługi geodezyjno-kartograficzne

Podstawowym profilem naszej działalności jest obsługa dużych inwestycji . Zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych geodetów, dzięki którym świadczymy usługi na najwyższym poziomie. Zajmujemy się: geodezyjnym opracowywaniem projektu, sporządzaniem map do celów projektowych oraz sądowych, a także map cyfrowych, uzgodnieniami w ZUD, tyczeniem, inwentaryzacjami, ...

Kgmiar. Usługi geodezyjne. Gzyl Krzysztof

... w skalach 1:250; 1:500; 1:1000; 1:2000. Każda inwestycja budowlana wymaga wytyczenia danego obiektu, dlatego wykonujemy pomiary określające dokładne położenie mających powstać obiektów, dróg i sieci uzbrojenia terenu. Zajmujemy się ponadto inwentaryzacją powykonawczą , w ramach której przygotowujemy mapę z naniesionymi nowymi obiektami ...
Pt. 07:00-20:00

Wituszyński. Firma geodezyjna

... innymi: podziałami nieruchomości, geodezyjną obsługą inwestycji, projektami indywidualnymi , sprzedażą projektów, projektami dróg, badaniem geologicznym , mapami do celów projektowych, pomiarami wysokościowymi , pomiarami powykonawczymi , wytyczeniami sieci liniowych urządzeń, wytyczeniami obiektów budowlanych, rozgraniczeniami ...
Pt. 07:00-18:00

Wektor . Mariusz Jóźwiak. Usługi Geodezyjno Kartograficzne.

Specjalizujemy się w dużych inwestycjach. Oferujemy kompleksową obsługę geodezyjną inwestycji: geodezyjne opracowanie projektu, mapy do projektu, mapy cyfrowe, uzgodnienia w ZUD, tyczenie, inwentaryzacje, Posiadamy długoletnie doświadczenie i wiedzę dzięki czemu możemy oferować profesjonalne usługi. Zatrudniamy fachowców, którzy mając do dyspozycji ...

Geomap s.c.Usługi geodezyjno - kartograficzne

W ramach naszych usług wykonujemy mapy geodezyjne oraz mapy sytuacyjno - wysokościowe do celów projektowych (w tym również edycja map numerycznych). Zajmujemy się również tyczeniem granic. Specjalizujemy się także w rozgraniczeniach oraz podziałach nieruchomości . Pomiary wykonujemy z zastosowaniem technologii GPS. Geodezyjna ...
Pt. 07:30-16:30

Geopoint. Smolarz Ł.

... sytuacyjno-wysokościowymi do celów projektowych, tyczeniem i inwentaryzacją powykonawczą obiektów budowlanych i sieci, uzbrojeniami terenu, podziałami i rozgraniczeniami nieruchomości, mapami do celów prawnych, mapami numerycznymi, wznowieniem znaków granicznych, pomiarami realizacyjnymi, pomiarami satelitarnymi, Zajmujemy się obsługą ...
Pt. 07:00-16:00

Ludwiczak Dariusz. Nieruchomości i geodezja

... wszelkimi wymaganymi prawem licencjami i uprawnieniami zawodowymi w oferowanym segmencie usług. Jesteśmy objęci ubezpieczeniem OC z tytułu odpowiedzialności zawodowej. W ofercie posiadamy obsługę inwestycji drogowych, inwentaryzację sieci, mapy dla celów projektowych i aktualizacja pomiarów, pomiar sytuacyjno-wysokościowy, mapy dla celów ...
Pt. 09:00-16:00

T. Kraśniewski, inż. Usługi geodezyjne

Przedmiotem działalności są usługi w zakresie geodezyjno-kartograficznym. Od wielu lat zajmuje się: geodezyjną obsługą inwestycji drogowych, przygotowaniem terenowo-prawnym nieruchomości, inwentaryzacją sieci, kreśleniem map do celów projektowych, sądowych, wykonaniem pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, aktualizowaniem pomiarów ...
Pt. 08:00-16:00

Krekora Sławomir

... uzgodnieniach ZUD (sieci, przyłączy), dokumentacjach do celów prawnych, rozgraniczeniach, inwentaryzacji dróg, budynków oraz przyłączy, wznowieniach granic, rozgraniczeniach, Na życzenie zleceniodawcy jesteśmy również w stanie wykonać nietypowe pomiary kontrolne. Nasze długoletnie doświadczenie oraz grono zadowolonych Klientów daje gwarancję ...
Pt. 08:00-16:00

Pryzmat Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo geodezyjne

... pomiarów, kreślenia map terenu itp. Oferujemy m.in.: pomiary sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych, wytyczenia budowli oraz sieci uzbrojenia podziemnego, inwentaryzacje budowli oraz sieci uzbrojenia podziemnego, rozgraniczenia i podziały nieruchomości, sporządzanie dokumentacji do celów prawnych, Serdecznie zapraszamy!
Pt. 08:00-16:00

Geodet s.c.Elżbieta, Wojciech Bala Geodeta

... ofercie można znaleźć wykonywanie: map do celów projektowych w formie numerycznej i analogowej, pomiarów realizacyjnych związanych z tyczeniem obiektów liniowych i powierzchniowych oraz sieci uzbrojenia terenu, pomiarów inwentaryzacyjnych, pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, pomiarów kontrolnych, badań odkształceń i przemieszczeń obiektów ...
Pt. 07:00-15:00

Stingeo. J. Żądło

Specjalizujemy się w realizacji prac geodezyjnych z zakresu obsługi rozmaitych inwestycji. Zapewniamy kompleksową obsługę geodezyjną podczas budowy obiektów kubaturowych i drogowych oraz sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Usługi świadczymy dla klientów indywidualnych, instytucji oraz firm zajmujących się wykonawstwem ...
Pt. 08:00-16:00

Geocom. Geodezja i kartografia

... do celów projektowych w postaci numerycznej oraz analogowej. Oferujemy specjalistyczne usługi z zakresu tyczenia budynków, budowli oraz sieci uzbrojenia terenu, podziału działek czy wznowienia granic. Przeprowadzamy powykonawcze pomiary inwetaryzacyjne budynków i lokali, a także sieci i infrastruktury uzbrojenia technicznego danego obszaru ...
Pt. 07:00-16:00

Geodeta. Biuro Geodezyjne. M. Wojcieszek-Przemyślak

... do celów projektowych, map sytuacyjno-wysokościowych czy aktualizacyjnych, tyczenia i inwentaryzacji przyłączy wodno-kanalizacyjnych, gazu, energetycznych, inwentaryzacji zagospodarowania działki, wykonywania podziałów i rozgraniczeń działek, wznowienia i wyznaczenia punktów granicznych, wykazów synchronizacyjnych, zmian gruntownych ...

Geotech Sp. z o.o.

... życzenie klienta jesteśmy w stanie wykonać mapę do celów sądowych bądź projektowych. Posiadamy kadrę kompetentnych pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami, którzy podejmą się inwentaryzacji sieci i pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, a także aktualizacji pomiarów. Uzupełnienie naszej oferty stanowią usługi z zakresu: wiatraków, energii ...
Pt. 08:00-16:00

Wierchy s.c. K. Moroz, P. Wojas

Nasza firma zajmuje się pracami wysokościowymi , które są realizowane za pomocą różnorodnych technik alpinistycznych. Usługi świadczymy na terenie całej Polski. Wykonujemy prace związane z telekomunikacją. Współpracujemy z firmą Polkomtel (Plus GSM) przy serwisie sieci telefonii komórkowej. Posiadamy 2 zespoły robocze ...
Pt. 08:00-16:00

Pryzmat Sp. z o.o. Usługi geodezyjne. Geodeta

Od ponad trzydziestu lat świadczymy usługi geodezyjne . Proponujemy Klientom indywidualnym wykonanie map do celów projektowych. Zajmujemy się przeprowadzaniem pomiarów sytuacyjno-wysokościowych. Podejmujemy się wykonania pomiarów powykonawczych budynków oraz przyłączy, kanalizacji sanitarnej, gazu, wody i energii. Oferujemy Państwu ...
Pt. 07:00-15:00