Znaleziono: 4 983

pomoc społeczna - Polska

Filtruj wyniki
  • Urząd Gminy

  • Wielka Wieś , Wesoła 48

  • Urzędy miast, gmin
  • Słowa kluczowe
  • ... wodnej, •gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, •lokalnego transportu zbiorowego, •ochrony zdrowia, •pomocy ... społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, •edukacji publicznej, •kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony ...
  • Urząd Gminy

  • Konopnica , Rynek 15

  • Urzędy miast, gmin
  • Słowa kluczowe
  • ... * pomoc społeczna * gminny ośrodek kultury * sekretariat * sekretarz gminy * skarbnik gminy * szkolnictwo w gminie * turystyka * informator ...
  • Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Zarząd główny

  • Wrocław , ks. Kołłątaja 26a

  • Pomoc społeczna
  • Słowa kluczowe
  • Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Zarząd główny * zakładanie i prowadzenie schronisk, noclegowni, domów stałego pobytu * praca ... socjalna, pomoc prawna i psychologiczna, posługa religijna * prowadzenie kuchni, łaźni, świetlic, klubów, organizowanie wigilii i śniadań ...
  • Dom Pomocy Społecznej im. Sue Ryder

  • Godów , 88

  • Pomoc społeczna
  • Słowa kluczowe
  • Dom Pomocy Społecznej im. Sue Ryder w miejscowości Godów oferuje profesjonalną opiekę medyczną i pomoc społeczną. Wsparcie, usługi bytowe ... profesjonalnej pomocy społecznej. Oferta: •dom pomocy społecznej, •pomoc społeczna, •domy pomocy, •opieka społeczna, •Kałków, •Godów, •Sue Ryder, •opieka ...
  • Urząd Miejski

  • Kozienice , Parkowa 5

  • Urzędy miast, gmin
  • Słowa kluczowe
  • ... stanu cywilnego rada miejska biuro rady miejskiej samorząd gmina pomoc społeczna plan miasta informator turystyczny gmina Kozienice ...
  • Urząd Gminy

  • Ostrów , 225

  • Urzędy miast, gmin
  • Słowa kluczowe
  • ... . 311 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: wew. 314 Ewidencja ludności: wew. 315 Ochrona środowiska: wew. 316 Urząd Stanu Cywilnego: wew. 325 ...
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

  • Mława , Narutowicza 6

  • Pomoc społeczna
  • Słowa kluczowe
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w miejscowości Mława pomaga osobom i rodzinom w przezwyciężeniu ciężkich sytuacji życiowych ... , których oni nie są w stanie pokonać. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie działa na podstawie: Zadania MOPS: •świadczenia rodzinne, •pomoc socjalna dla uczniów ...
  • Urząd Gminy

  • Pawonków , Zawadzkiego 7

  • Urzędy miast, gmin
  • Słowa kluczowe
  • ... , wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, ochrony zdrowia, pomocy społecznej edukacji ...
  • Dom Pomocy Społecznej

  • Brańszczyk , Jana Pawła II 65

  • Pomoc społeczna
  • Słowa kluczowe
  • ... wieku, polegającą na świadczeniu przez całą dobę usług opiekuńczych obejmujących w szczególności:- udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach ... życiowych- pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby- opiekę higieniczną- niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych- kontakty z otoczeniem ...
  • Urząd Miejski

  • Pilzno , Rynek 6

  • Urzędy miast, gmin
  • Słowa kluczowe
  • ... środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej - lokalnego transportu zbiorowego - ochrony zdrowia - pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów ...
  • Dom Pomocy Społecznej

  • Barcin , Polna 30

  • Pomoc społeczna
  • Słowa kluczowe
  • Dom Pomocy Społecznej w Barcinie jest placówką stacjonarną przeznaczoną dla 70-ciu przewlekle, psychicznie chorych mężczyzn. Dom świadczy ... Socjalny - (52) 383-38-48 Gabinet Pomocy Doraźnej - (52) 383-38-49 (tel. i fax)
  • Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Albertynek

  • Kutno , Jana III Sobieskiego 49

  • Domy opieki
  • Słowa kluczowe
  • Zgromadzenie Sióstr Albertynek prowadzi Dom Pomocy Społecznej w miejscowości Kutno. Istnieje możliwość przekazania 1% podatku na działalność ... Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek KRS 0000383970 NR KONTA: 73 1020 3440 0000 7702 0068 0769 Dom Pomocy ...
  • Klub AA. Klub profilaktyki i uzależnień

  • Łąck , Warszawska 39

  • Pomoc społeczna
  • Słowa kluczowe
  • Klub AA. Klub profilaktyki i uzależnień PORADY, KOMPLEKSOWE LECZENIE UZALEŻNIEŃ: alkoholizm, narkomania itp. - klub profilaktyki uzależnień Łąck, - leczenie uzależnień, - poradnia odwykowa, - detoks, - depresja, - alkoholizm, - narkomania, - ośrodek leczenia uzależnień mazowieckie, - spotkania AA ...
  • Dom Pomocy Społecznej w Batowicach

  • Batowice , 1

  • Pomoc społeczna
  • Słowa kluczowe
  • Dom Pomocy Społecznej zapewnia wszystkim mieszkańcom stały pobyt i całodobową opiekę pielęgniarską. Nasz dom świadczy szeroki asortyment ... usług, które zaspakajają niezbędne potrzeby bytowe, zdrowotne, społeczne i religijne każdego mieszkańca. Placówka jest przeznaczona ...
  • Urząd Gminy

  • Strzelce Wielkie , Częstochowska 14

  • Urzędy miast, gmin
  • Słowa kluczowe
  • urząd gminy; strzelce wielkie biuletyn; rada gminy; pomoc społeczna; urząd strzelce wielkie
  • Promyk. Dom pomocy społecznej

  • Kamienna , 22

  • Pomoc społeczna
  • Słowa kluczowe
  • ... , polegającą na świadczeniu usług opiekuńczych obejmujących w szczególności: - udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych - pielęgnację ... , w tym pielęgnację w czasie choroby - opiekę higieniczną- niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych
Reklama