445 wyników dla: miejski osrodek pomocy spolecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Pomoc społeczna
... . Poza zadaniami wynikającymi z ustawy o pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piastowie realizuje również zadania związane ze wsparciem rodziny. Zapraszamy.
Sb. Zadzwoń

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Pomoc społeczna
... dokumentacji i umieszczenie osób w domach pomocy społecznej, współpraca ze stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi, kościołem i pracodawcami , realizacja i wdrażanie programów przyjętych przez Radę Miejską w Wąbrzeźnie, Ponadto zajmujemy się analizą i oceną zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej. Posiadamy ...
Sb. Zadzwoń

Urząd Miasta Rydułtowy

Urzędy miast, gmin
Niezbędne dane kontaktowe: Kasa czynna: tel. 32 4537415 Urząd Stanu Cywilnego Rydułtowy tel. 32 4537520 Wydział Oświaty Kultury, Sportu i Zdrowia (budynek za Urzędem Miasta) Rydułtowy tel. 32 4537470 473 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Rydułtowy tel. 32 4574797
Sb. Zadzwoń

Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu

Urzędy miast, gmin
Głównym przedmiotem działalności Urzędu Miejskiego jest niesienie pomocy wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w zakresie wdrażania uchwał Rady Gminy. Ponadto do zadań urzędu należy: zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka nieruchomościami, ochrona środowiska i przyrody, gospodarka wodna, gminne drogi, ulice, mosty, place ...

Urząd Gminy

Urzędy miast, gmin
W Koźminku mieści się Urząd Gminy, stanowisko burmistrza sprawuje Andrzej Czesław Miklas. Do jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego zaliczyć można Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , który powstał w roku 1990, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, w którym pracuje trzech lekarzy w poradni ogólnej, Gminny Dom ...
Sb. Zadzwoń

Urząd Gminy

Urzędy miast, gmin
Obecnie władzę w gminie sprawują Bogdan Kaczmarek - wójt, Aneta Michniewska - sekretarz i Jadwiga Kaczmarek - skarbnik. Pod opieką gminy są następujące jednostki organizacyjne: Zespół Szkół w Żelechlinku, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelechlinku, Gminna Biblioteka Publiczna w Żelechlinku i Gminny Dom Kultury w Żelechlinku ...
Sb. Zadzwoń

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Pomoc społeczna
Ośrodek udziela pomocy społecznej potrzebującym. Formy miejskiej pomocy społecznej są następujące: -przyznawanie i wypłacanie zasiłków, które mogą mieć charakter zasiłków okresowych i celowych, a także specjalnych -udzielanie schronienia i zapewnienie posiłku oraz niezbędnej odzieży osobom tego pozbawionym - świadczenie usług ...

Starostwo Powiatowe

Starostwa powiatowe
... również kompleksowe usługi związane z pomocą społeczną oraz polityką prorodzinną, a także wspieraniem osób niepełnosprawnych. Zajmujemy się także transportem i rozwojem dróg publicznych oraz sprawami geodezyjnymi i dotyczącymi gospodarki nieruchomościami. W ramach struktury naszego urzędu działają różne wydziały, gwarantujące dbałość o sprawy ...
Sb. Zadzwoń