1 wynik dla: medicus nzoz zespół lekarski

Medicus. NZOZ

Lekarze - spółdzielnie, spółki
Przychodnia jest jednostką NZOZ. Jest to organizacyjnie wyodrębniony zespół osób i środków majątkowych utworzony w celu zapewniania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia . Świadczeniem zdrowotnym są działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne, wynikające z procesu ...
Nd. Zadzwoń