505 wyników dla: gops w lokalizacji miã sk mazowiecki

Wyszukaj frazę gops miã sk mazowiecki

Urząd Gminy

Urzędy miast, gmin
... @starozreby.pl Skarbnik Gminy - skarbnik@starozreby.pl Księgowość - ksiegowosc@starozreby.pl USC - usc@starozreby.pl Referat Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej - rolnictwo@starozreby.pl Obrona Cywilna - oc@starozreby.pl Podatki i opłaty lokalne - podatki@starozreby.pl GOPS - gops@starozreby.pl Fundusze strukturalne UE - fundusze@starozreby.pl ...
Wt. 07:30-15:30

Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia

Urzędy miast, gmin
... z zakresu m.in. innowacji, ochrony środowiska, edukacji czy rynku pracy. Nasz urząd składa się z następujących jednostek organizacyjnych: biblioteki, GOK-u, GOPS-u, Zakładu Wodociągów Gminnych, szkół i przedszkoli oraz świetlicy gminnej.
Wt. 08:00-16:00