Oferta
* W zakresie potrzeb bytowych dom zapewnia:

- miejsce zamieszkania,
- wyżywienie,
- utrzymanie czystości.

* W zakresie usług opiekuńczych dom zapewnia:
- pomoc w podstawowych czynnościach życiowych dla mieszkańców potrzebujących tej pomocy,
- podnoszenie sprawności i aktywności psychicznej i fizycznej,
- poczucie bezpieczeństwa i klimat rodzinny,
- pomoc w załatwianiu spraw osobistych.

* W zakresie usług wspomagających dom umożliwia:
- realizowanie potrzeb religijnych,
- utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną i środowiskiem.

* W zakresie potrzeb zdrowotnych dom świadczy usługi polegające na:
- umożliwieniu korzystania z przysługujących uprawnień do świadczeń zdrowotnych, zaopatrzenia w leki, artykuły sanitarne, środki pomocnicze oraz przedmioty ortopedyczne,
- zapewnieniu opieki lekarskiej i pielęgnacyjnej oraz rehabilitacji leczniczej.
Recenzje
średnia 0 (0)
pn otwarte 24h wt otwarte 24h śr otwarte 24h cz otwarte 24h pt otwarte 24h so otwarte 24h nd otwarte 24h
Branża
Szczegóły
Jesteś właścicielem firmy?
Ostatnia aktualizacja